# متن_جالب

حکایت امروز ما...

ﺷﯿﺨﯽ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻨﺪﯼ : ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻠﻔﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﮐﺪﺍﻣﻨﺪﯼ؟ ﺷﯿﺦ ﻗﺪﺭﻯ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪﯼ ﺳﭙﺲ ﺑﻔﺮﻣﻮﺩ : ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﺮﯾﺪﯼ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 25 بازدید
همانقدر که زن را باید فهمید...مرد را هم باید درک کرد...ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﺯﻥ "ﺑﻮﺩﻥ" ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ...ﻣﺮﺩ ﻫﻢ "ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ" ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ....همانقدر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید