# دل_نوشته

ﻫـــــــــــــــــﯽ ﮔﻨــــــــــــــﺎﻩ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﮔﻔﺘﯿـــــــــﻢ ﺧــــــــــــــﺩﺍ

ﻫـــــــــــــــــﯽ ﮔﻨــــــــــــــﺎﻩ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﮔﻔﺘﯿـــــــــﻢ ﺧــــــــــــــﺩﺍﻣﯽ ﺑﺨﺸــــــــــﺪ...ﻋﺬﺭ ﺁﻭﺭﺩﯾﻢ ﻭ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺧـــــــــــــــــﺪﺍ ﻣﯽ ﺑﺨـــــــــــﺸﺪ...ﺁﺧﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺸـــــــﺶ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻋﻔـــــــــــﻮ ﻭﮐﺮﺍﻣــــــــﺖ ﺗﺎ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

دل نوشته..............

مــــرد کــه باشـــی ...تنهـــایــت کــه بگـــذارنـداعتـــــــراضـی نخواهـــی کـــردتنهـــائیـــت را هــــم ، پــــــر نخــــواهـــی کــــردفقـــــط ...بـه وقــــارت افـــــزوده خــــواهـــد شـــــد . ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

روزگار ما در شیراز

                              رفتم داروخونه  یه قطره گرفتم                              بهش میگم چنده اقا؟                           میگه هشت هزار تومن!!                          میگم  روش نوشته سه هزارو ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 10 بازدید