# امین_شاهسون
همانقدر که زن را باید فهمید...مرد را هم باید درک کرد...ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﺯﻥ "ﺑﻮﺩﻥ" ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ...ﻣﺮﺩ ﻫﻢ "ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ" ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ....همانقدر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید