درس عبرت

می‌گفت:
من چهار فرزندم را در تنها اتاقِ منزل کوچکم بزرگ کردم

اکنون آنها ...
در چهار منزل بزرگِ خود برای من یک اتاق کوچک که هیچ! 
... حتی یک وجب جا هم ندارند !

/ 0 نظر / 16 بازدید