kzv sk[d

به اینکه زن فقط برای عشقش باشه و زیباییشو به هرکسی نشون نده میگن تحجر و عقب موندگی...
اما خودشون...
حالا قضاوت با شما خواننده فهمیده و عاقل...
1 یا 2؟؟؟

/ 1 نظر / 14 بازدید