سر عاشق شدنم لطف طبیبانه ی توست
ور نه عشق تو کجا ، این دل بیمار کجا

کاش در نافله ات نام مرا هم ببری
که دعای تو کجا ، عبد گنه کار کجا

/ 0 نظر / 16 بازدید