ازدواج

ازدواج عامل پاکی از گناه

/ 1 نظر / 19 بازدید
عقل و عشق

از یک گناه فرار می کنی و ازدواج می کنی برای گذران زندگی در اوردی خرجی مخارج تحصیل همسایه داری و .... چندتا گناه باید انجام داد؟