تنهایی

.. تنـهــایــی :. 
.همــیـشــه کنــج اتــاق نشــسـتــن و کِــــز کــــردن نیسـت 
.... گـــــاهــــی 
...کـــه وســـط خنــــده هـــاتـــ اشــــک میــــــریــــزی 
....تـنــــهـــایـــی رفیــــــق .....!!!

/ 0 نظر / 12 بازدید