♥●•٠·˙
برای بعضی ها نامش، آقای خامنه ای است،
بعضی دیگر،
مقام معظم رهبری،
آیت الله خامنه ای،
معظم له
یا رهبر انقلاب خطابش می کنند.
برای برخی دیگر آقا سید علی آقای خامنه ای،
حضرت آقا
یا امام خامنه ای است کسانی هم هستند در آن سوی مرزها که سیدنا القائد صدایش می کنند. برای من اما ... 

بگذریم!
این روزها که از فتنه شوم شام تا کوچه پس کوچه های خون آلود منامه و کویته و بغداد بوی خون و جنون می آید،
این روزها که آرواره ماهواره های وهابی، دندان شبهه های شیک در تن یقین بعضی از برادرانم فرو میکنند،
این روزها که گزینه های روی میز 1+5 گرگ، دورنمای میراث احمدی روشن ها را در سایه تاریکی فرو برده،
این روزها که تیتر تکراری خبرهای هر روز دنیا خونین شدن سنگفرش های فلان نقطه ی دنیا از خون شیعیان جهان است،
این روزها که حراج حجاب مانکن های متحرک در خیابان های شهرهایمان،
مادران شهدا را شکنجه می دهد. این روزها که ...
این روزهاکه هجوم گله کفتارهای شیطان، محاصره مان می کند،
دلمان خوش می‌شود به دیدن چهره ♥مردی♥ که نایب حضرت عشق است.
مردی که کافیست فقط بگوید
┘◄ غلطی از اسرائیل سر بزند تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان میکنیم...

/ 0 نظر / 13 بازدید