دل نوشته

• نوزادان را به خاطر معصومیتشان،
• کودکان را به خاطر خنده هایشان،
• جوانان را به خاطر رشادتشان،
• زنان را به خاطر فداکاری هایشان،
• و پیران را به خاطر ضعف شان ...
فارغ از هر دین و آیینی که داشته باشند
دوست می دارم...

این دل جای کینه و دشمنی با انسانها نیست اگر...
نگاهم را عوض کنم که فرمود:
"هل الدین الّا الحُب"؟

تنها کسانی را دشمن می دارم که انسانیت انسان ها را زیر پا له می کنند،
ظُلــم می کنند 
تکبّــر می کنند
در زمین فساد می کنند ...

/ 0 نظر / 11 بازدید