عشق

عشق هرگز در پی تصاحب نیست...
هر روز عشق خود را برای آنکه دوست میداری در کاینات رها کن...
باشد که دلت به عشق پاداش گیرد...

/ 0 نظر / 3 بازدید