عاشق شدن

عاشق شدن چیز ساده ایست
آنقدر که، همه انسانها
توان تجربه کردن اون رو دارند
مهم عاشـــــق ماندن است
بی انتــــها بی زوال
تا ابد،بی منت...

/ 0 نظر / 5 بازدید