دلنوشته های من

در تـقـدیـر هـر انـسـانـی مـعـجـزه ای خـاص از طـرف خُـدا تـعیین شـده است .........

 

حقیقتی کوچک

 

 

حقیقتی کوچک برای آنانی که می خواهند زندگی خود را 100% بسازند!!!

 

اگر

 

 


 


حقیقتی کوچک

 

 

حقیقتی کوچک برای آنانی که می خواهند زندگی خود را 100% بسازند!!!

 

اگر

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

برابر باشد با

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 

(تلاش سخت) Hard work

 

H+A+R+D+W+O+ R+K

 

8+1+18+4+23+ 15+18+11= 98%

 

*

(دانش) Knowledge

 

K+N+O+W+L+E+ D+G+E

 

11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5=96%

 

*

(عشق) Love

 

L+O+V+E

 

12+15+22+5=54%

 

*

خیلی از ما فکر میکردیم اینها مهمترین باشند مگه نه؟!!!

پس چه چیز 100% را میسازد؟؟؟

 

(پول) Money

 

M+O+N+E+Y

 

13+15+14+5+25= 72%

 

*

(رهبری) Leadership

 

L+E+A+D+E+R+ S+H+I+P

 

12+5+1+4+5+18+ 19+9+16=89%

 

*

پس برای رسیدن به اوج چه کنیم؟

 

(نگرش) Attitude

 

1+20+20+9+20+ 21+4+5=100%

 

*

اگر نگرشمان را به زندگی، گروه و کارمان عوض کنیم زندگی 100% خواهد شد.

 

نگرش همه چیز را عوض میکند، نگرشت را عوض کن همه چیز عوض میشود...

 

 

 

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱۱/٤ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ توسط امین شاهسون نظرات ()


 Design By : Pichak