دلنوشته های من

در تـقـدیـر هـر انـسـانـی مـعـجـزه ای خـاص از طـرف خُـدا تـعیین شـده است .........

      ای مـــــــــرد
زن اگر شیـــــطنت نکنداگر بـــــــــرای گریه، دلتنگی،
خستگی به آغوشـــــــت پناه نیاورد
اگر تمام حرفهایش را برای تو نــــــگویداگر حسادتش را از روی بزرگی عشـــــــقش نبینی..
اگر صدایـــــش دلت را نلرزاند
که زن نیــــــــست
زن سراسر ناز اســــــــت و نیــــازو تو مـــرد تو اســـــطوره زندگی زنی .پس مرد بـــــــــاش نه نامــــــرد..                                                                                                                 

نوشته شده در ۱۳٩۳/٥/٦ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ توسط امین شاهسون نظرات ()


 Design By : Pichak